Psychoeducational OCD Videos

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế – và những quan niệm sai lầm phổ biến – OCD & Common Misconception

Video này là để cho mọi người tìm hiểu thêm về OCD và không thể thay thế lời khuyên, chẩn đoán và điều trị với chuyên gia sức khỏe tâm thần. Nếu bạn lo lắng hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về sức khỏe tâm thần, vui lòng tìm kiếm và nói chuyện với một chuyên gia. This video is for education about OCD and is not a substitute for advice, diagnosis, and treatment with a mental health professional. If you are concerned or have any questions about mental health, please seek out and speak to a professional.

“我有强迫症”- 强迫症的四个误区 – Four myth about OCD

This video is for education about OCD and is not a substitute for advice, diagnosis, and treatment with a mental health professional. If you are concerned or have any questions about mental health, please seek out and speak to a professional.